15 February 2023

Slime the Movie Scarlet Bond

แอนิเมชัน
  • 108 นาที
ดูรอบฉายทั้งหมด

นักแสดง

Takuya Eguchi
Ricco Fajardo
Makoto Furukawa

ผู้กำกับ

Yasuhito Kikuchi

เรื่องย่อ

Mikami ชายผู้เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาถูกแทงจนเสียชีวิต แต่ว่าเขาดันเกิดมาเป็นสไลม์ ในโลกที่มีชื่อว่า Rimuru ก่อนที่เขาจะเริ่มภารกิจเพื่อสร้างโลกที่จะต้อนรับทุกเผ่าพันธ์ุ

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

  สาขาที่เลือก

  สาขาที่อยู่ใกล้เคียง

  Favourite

VIDEO