HIGHLIGHT CONTENT

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของปวงประชา

  • 5,200
  • 23 ก.พ. 2023

เพราะโอกาสที่มีในวันนั้น จึงมีหลายคนในวันนี้ที่ได้รับ โอกาสดีๆ ที่จะส่งต่อความรู้ความสามารถที่มีให้แก่สังคม