HIGHLIGHT CONTENT

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนคนไทยก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

  • 16,894
  • 27 พฤษภาคม 2021

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนคนไทยก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
รับสิทธิ์พิเศษเลือกรับฟรี!! เครื่องดื่ม หรือ ป๊อปคอร์น พร้อมบัตร M Gen Next


เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนคนไทยก้าวข้ามวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุนให้คนไทย #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ รับสิทธิ์พิเศษดีๆ สำหรับผู้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด 19 เลือกรับฟรี!! ป๊อปคอร์น หรือ เครื่องดื่ม ฟรี! 

    เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์)  เลือกรับสิทธิพิเศษดีๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
•    ฟรีป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ จำนวน 5,000 สิทธิ์  (ครบจำนวนสิทธิ์แล้ว)
•    ฟรีเครื่องดื่ม ขนาด 44 ออนซ์ จำนวน 20,000 สิทธิ์ 

พร้อมรับฟรีบัตร M GEN Next 1 ใบ มูลค่า 100 บาท อีก 20,000 สิทธิ์ แลกรับสิทธิ์ได้ที่ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (หรือจนกว่าครบจำนวนนสิทธิ์)
•    จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน
•    แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 รูปแบบใดก็ได้ อาทิ เอกสารยืนยันจากทางโรงพยาบาล หรือ แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน โดยชื่อในเอกสารและบัตรจะต้องตรงกัน (ไม่สามารถรับแทนกันได้)
•    สามารถรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ โดยนำสลิปที่ได้ไปรับรางวัลที่จุดจำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น
•    รางวัลบัตร M Gen Next ลูกค้าจะได้รับเป็นสลิป สามารถนำไปแสดงสิทธิ์ในสาขาที่เปิดให้บริการเพื่อรับบัตร M Gen Next 1 ใบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
•    สาขาที่ยังปิดให้บริการในส่วนของการฉายภาพยนตร์ สามารถแลกรับสิทธิ์ในส่วนของเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นได้ตามปกติ 
•    บัตร M Gen Next สามารถนำบัตรไปลงทะเบียนเปิดบัตรได้ในสาขาที่เปิดให้บริการ โดยเมื่อลงทะเบียนเปิดบัตรสำเร็จบัตรจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี
•    สามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีเมื่อมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนแล้ว แม้ฉีดเพียง 1 ครั้ง 
•    ลูกค้าต้องทำรายการ ณ วันที่แลกรับสิทธิ์เท่านั้น
•    ของรางวัลดังกล่าวเป็นการแจกฟรี ห้ามมีการจำหน่าย ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงิน โดยเด็ดขาด
•    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า