HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นรับบัตรรับประทาน Omakase จากห้องอาหาร YTSB มูลค่ารางวัลละ 6,470 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อบัตร VIP Card

  • 726
  • 14 ก.ย. 2023

ลุ้นรับบัตรรับประทาน Omakase จากห้องอาหาร YTSB มูลค่ารางวัลละ 6,470 บาท จำนวน 1 รางวัล(2ใบ) เมื่อสะสมยอดซื้อบัตร VIP Card ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 28 กันยายน 2566

เงื่อนไข
• ลูกค้าสะสมยอดซื้อบัตร VIP Card, เปิดใช้งานและลงทะเบียนกับพนักงานที่โรง VIP ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 28 กันยายน 2566 เท่านั้น
• ประกาศรางวัลในวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่เพจ Major Group

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
• ลูกค้าสะสมยอดซื้อบัตร VIP Card, เปิดใช้งานและลงทะเบียนกับพนักงานที่โรง VIP ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 28 กันยายน 2566 เท่านั้น
• ประกาศรางวัลในวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่เพจ Major Group
• ฝ่ายการตลาดจะแจ้งรายชื่อผู้โชคดีให้พนักงานสาขาเพื่อโทรแจ้งลูกค้าภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
• ฝ่ายการตลาดจัดส่งรางวัลให้ผู้โชคดีภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด