HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับพรีเมี่ยม จากภาพยนตร์ NO TIME TO DIE

  • 1,278
  • 09 ต.ค. 2021

 

คะแนน M GEN แลกรับพรีเมี่ยม จากภาพยนตร์ NO TIME TO DIE

11 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไปหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

1. คะแนน M GEN 50 คะแนน 
      แลกรับ หมวก 007 NO TIME TO DIE  1 ใบ จำนวน 100 รางวัล

2. คะแนน M GEN 50 คะแนน 
      แลกรับ แก้ว 007 NO TIME TO DIE  1 ใบ จำนวน 200 รางวัล
เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1  สิทธิ์/รางวัล
• รางวัลแก้วน้ำ เป็นแก้วน้ำพลาสติก 2 ชั้น ขนาด 350 ml
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี 
• ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี