HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ใช้คะแนน แลกรับเสื้อจากภาพยนตร์ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

  • 916
  • 19 พ.ย. 2023

สมาชิก M GEN ใช้คะแนน แลกรับเสื้อจากภาพยนตร์ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

แลกรางวัลตั้งแต่ 20 พฤศจิายน 66 เป็นต้นไป 

สมาชิก ใช้คะแนน M GEN 50 คะแนน
แลกรับ  เสื้อยืด 1 ตัว   มูลค่า  790  บาท จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับ 
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน  66  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล 
• เสื้อ size XL
• ของรางวัล จะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย