HIGHLIGHT CONTENT

คะแนน M GEN แลกรับชุดนอน VINTEL จากภาพยนตร์เรื่อง I Wanna Dance with Sombody

  • 1,126
  • 24 ม.ค. 2023

คะแนน M GEN แลกรับชุดนอน VINTEL จากภาพยนตร์เรื่อง I Wanna Dance with Sombody

ตั้งแต่ 30 มกราคม 66 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าของรางวัลจะหมด

คะแนน M GEN 50 คะแนน แลกรับ ชุดนอนเยื่อไผ่ จาก  VINTEL มูลค่า 1,990  บาท จำนวน 20 รางวัล

เงื่อนไข
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 66  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล 
• ชุดนอนเยื่อไผ่จาก VINTEL ขนาด Free Size 
• ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย