HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Rohan Au Louvre โรฮังกับความลับของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ทุก 2 ที่นั่ง รับกระดาษโพสอิท 1 ชิ้น

  • 1,251
  • 27 ก.ย. 2023

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Rohan Au Louvre โรฮังกับความลับของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ทุก 2 ที่นั่ง รับกระดาษโพสอิท 1 ชิ้น

รายละเอียดและเงื่อนไข
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Rohan Au Louvre โรฮังกับความลับของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ทุก 2 ที่นั่ง รับของที่ระลึกฟรี 1 ชิ้น (ของที่แจกตามรูปข้างบน)
• ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “Rohan Au Louvre โรฮังกับความลับของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้ แลกรับที่ Box Office สาขาที่ร่วมรายการ
• เริ่มแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 – จนกว่าของจะหมด
• ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็ก รัชโยธิน
พารากอน ซีนีเพล็กซ์