HIGHLIGHT CONTENT

SCREEN-X Poster SHAZAM FURY OF THE GOD

  • 227
  • 17 มี.ค. 2023

SCREEN-X Poster SHAZAM! FURY OF THE GOD
โปรโมชั่นสำหรับ SCREEN-X Poster ของภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GOD”


เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “SHAZAM! FURY OF THE GOD” เฉพาะระบบ SCREEN-X ทุก 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับโปสเตอร์ SCREEN-X ได้ฟรี 1 แผ่น
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ SCREEN-X “SHAZAM! FURY OF THE GOD” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชม SCREEN-X มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66 (วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย) จนกว่าของหมด 
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า