เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน ลาดกระบัง

ที่อยู่

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) สาขา โรบินสันลาดกระบัง อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน เลขที่ 308/1 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map