MGEN MEMBER

LOGIN FOR DISCOUNT MOVIES TICKETS
** Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

M GENERATION บัตรเดียวที่ให้คุณได้รับสิทธิพิเศษจากการชมภาพยนตร์แบบครบวงจร ทั้งการรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก ,สะสมคะแนนความบันเทิง จากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม รวมถึงแลกรับของรางวัล Movie Premium หรือบัตรกำนัลต่างๆ ได้ง่าย สามารถสมัครเป็นสมาชิกและ ใช้บัตร M GENERATION ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่เปิดใช้บริการมากกว่า 700 โรงภาพยนตร์ กว่า 165 สาขาทั่วประเทศ


สิทธิประโยชน์ของสมาชิก M GENERATION

 • สามารถเติมเงินลงในบัตร M GENERATION เพื่อใช้ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาสมาชิก
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันจันทร์ สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ IMAX (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันอังคาร สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ 4Dx (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)

การสมัครบัตร M GENERATION

 • สามารถสมัครบัตร M GENERATION ได้ที่ เคาน์เตอร์รับสมัคร หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กว่า 165 สาขาทั่วประเทศ สะดวกสบาย และง่าย สมัครแล้วสามารถรับบัตรสมาชิก M GEN ใช้สิทธิการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาสมชิก รวมถึงการสะสมคะแนนได้ทันที
 • โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรในแต่ละคลับแตกต่างกัน บัตรสมาชิก M GEN ทุกคลับมีอายุการใช้งาน 1 ปี ในกรณีที่บัตรสมาชิก หมดอายุ สมาชิกสามารถต่ออายุสมาชิกได้ใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรใหม่ ข้อมูลในบัตรสมาชิกใบเก่า ,คะแนนสะสม(ที่ยังไม่หมดอยุ) รวมถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัตร จะโอนไปยังบัตรใบใหม่
 • ผู้สมัครบัตร M GEN ต้องยินยอมแสดงบัตรประจำประชาชน หรือ หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เพื่อให้พนักงาน ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หากข้อมูลในการสมัครไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถทำการสมัครบัตรได้
 • (เนื่องด้วยก่อนเนื่องจาก บัตร M GENERATION เป็นบัตรแทนเงินสด ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องปฎิบัติตาม ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 รวมทั้งประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

วิธีการสะสมแต้ม

 • เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้า ผ่านจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) และจุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา หรือทำการซื้อผ่าน ทาง MAJOR Application หรือ www.majorcineplex.com สามารถรับคะแนนสะสมได้ โดยทุกๆการใช้จ่าย 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • เพียงแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้า หรือทำการ log in เข้าสู่ระบบ การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทาง MAJOR Application หรือ www.majorcineplex.com (ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้แสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ หรือ ไม่ได้ทำการ log in เข้าสู่ระบบก่อนซื้อสินค้า ขอสงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนย้อนหลังได้)
 • คะแนนสะสม มีอายุการใช้งาน 365 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลแต้มสะสม ณ วันสิ้นเดือนของอีก 12 เดือนถัดไป การหมดอายุของคะแนนสะสม จะหักลบในระบบในส่วนต้นของบัญชีโดยวิธี “เข้าก่อนออกก่อน” (First in , First out)แต้มสะสมมีอายุ 1 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า
 • คะแนนสะสมในบัตร M GEN ไม่สามารถโอนไปยังบัตรสมาชิก M GEN ของผู้อื่นได้

วิธีการเช็คคะแนนสะสม

 • เช็คที่จุดบริการสมาชิก M GENERATION โดยทุกครั้งที่มีการซื้อตั๋วและใช้บัตร M GENERATION จะมีการพิมพ์คะแนนสะสมที่ยังคงอยู่ และคะแนนสะสมที่มีการ redeem และ ยอดคงเหลือ ทุกครั้งลงบนใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทราบและสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • เช็คผ่านทาง MAJOR Application หรือ www.majorcineplex.com โดยสมาชิกต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบ
 • แต้มสะสมที่ปรากฏในการเช็คแต้ม จะเป็นแต้มสะสมจนถึงยอดการซื้อล่าสุดของวันก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการใช้จ่ายและได้แต้มจากการซื้อวันนี้ แต้มจะไปประมวลผลและแสดงผลในวันรุ่งขึ้น

การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล

 • ของรางวัล อาทิเช่น บัตรชมภาพยนตร์ ,ป๊อปคอร์น หรือ น้ำอัดลม สมาชิกสามารถใช้คะแนนในบัตร M GEN แลกรับรางวัลได้ที่ ตู้ e-ticket หรือที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายป๊อปคอร์น
 • ของรางวัล อาทิเช่น Movie Premium , บัตรคอนเสิรต์ ต่างๆ หรือบัตรกำนัลที่พักต่างๆ สามารถแลกได้ที่ MAJOR Application หรือ www.majorcineplex.com โดยสมาชิกต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
 • (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสมาชิกที่หมดอายุ ไม่สามารถแลกรับรางวัลได้)

การรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีในสัปดาห์เกิด

 • สมาชิก M GEN รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีในสัปดาห์เกิดได้ 1 ที่นั่ง (สำหรับที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล) เพียงทำการรูดบัตร M GEN ได้ที่ ตู้ e-ticket ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ – วันเสาร์ในสัปดาห์เกิด (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสมาชิกที่บัตรหมดอายุ หรือสมัครบัตรน้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนวันเกิด ไม่สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้)

สิทธิประโยชน์บัตร M GENERATION REGULAR

 • สามารถเติมเงินลงในบัตร M GENERATION REGULAR เพื่อใช้ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาสมาชิก บัตร M GENERATION REGULAR (ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา)
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันจันทร์ สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ IMAX (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันอังคาร สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ 4Dx (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)

เงื่อนไขบัตร M GENERATION REGULAR

 • บัตร M GENERATION REGULAR สำหรับบุคคลทั่วไป (มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใบละ 150 บาท)
 • สามารถสะสมคะแนน , แลกรับรางวัล หรือรับสิทธิพิเศษวันเกิด ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) / Major Application ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (ไม่จำกัดจำนวนรายการ/ครั้ง)
 • สามารถทำการซื้อสินค้าป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000บ./ครั้ง)
 • สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ หรือทำการ log in เข้าระบบ ก่อนซื้อสินค้า ไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 • สมาชิก M GENERATION REGULAR สามารถซื้อบัตร M GENERATION REGULAR จำนวนกี่ใบก็ได้ (เพื่อการสะสมเป็นคอลเลคชั่น ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัคร บัตรสมาชิก M GENERATION REGULAR ) แต่ สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับรับสิทธิพิเศษ ได้ 1 ประเภทและ 1 ใบ เท่านั้น
 • บัตร M GENERATION REGULAR ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษ หรือใช้สิทธิพิเศษแทนกันได้
 • สามารถใช้บัตร M GENERATION REGULAR เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนสะสมพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ หรือคะแนนสะสม ย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังการกิจกรรมสิ้นสุด
 • บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 150 บาท โดยไม่ได้รับคะแนนสะสม แต่ข้อมูลในบัตรสมาชิกใบเก่า ,คะแนนสะสม(ที่ยังไม่หมดอยุ) รวมถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัตร จะโอนไปยังบัตรใบใหม่
 • บัตร M GENERATION REGULAR มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร
 • บัตร M GENERATION REGULAR เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์บัตร M GENERATION STUDENT

 • สามารถเติมเงินลงในบัตร M GENERATION STUDENT เพื่อใช้ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคานักเรียน – นักศึกษา (ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา)
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันจันทร์ สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ IMAX (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันอังคาร สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ 4Dx (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)

เงื่อนไขบัตร M GENERATION STUDENT

 • บัตร M GENERATION STUDENT สำหรับนักเรียน – นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี (มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใบละ 100 บาท)
 • สามารถสะสมคะแนน , แลกรับรางวัล หรือรับสิทธิพิเศษวันเกิด ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคานักเรียน – นักศึกษา ได้ 1 ที่นั่ง /รายการ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง/ วัน) สามารถใช้สิทธิ์ราคานักเรียน – นักศึกษา ได้สำหรับที่นั่งปกติ หรือ ที่นั่งฮันนีมูน เท่านั้น
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) / Major Application ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (ไม่จำกัดจำนวนรายการ/ครั้ง)
 • สามารถทำการซื้อสินค้าป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000บ./ครั้ง)
 • สมาชิก M GENERATION STUDENT ต้องแสดงบัตรนักเรียน-นักศึกษา คู่กับบัตร M GENERATION STUDENT ก่อนใช้สิทธิ์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคานักเรียน – นักศึกษา
 • สมาชิก M GENERATION STUDENT ต้องแสดงบัตรนักเรียน-นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน คู่กับบัตรชมภาพยนตร์ ก่อนเข้าชมภาพยนตร์ทุกครั้ง
 • สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ หรือทำการ log in เข้าระบบ ก่อนซื้อสินค้า ไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 • สมาชิก M GENERATION STUDENT สามารถซื้อบัตร M GENERATION STUDENT จำนวนกี่ใบก็ได้ (เพื่อการสะสมเป็นคอลเลคชั่น ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครบัตร สมาชิก M GENERATION STUDENT แต่สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับรับสิทธิพิเศษ ได้ 1 ประเภทและ 1 ใบ เท่านั้น
 • บัตร M GENERATION STUDENT ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษ หรือใช้สิทธิพิเศษแทนกันได้
 • สามารถใช้บัตร M GENERATION STUDENT เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนสะสมพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ หรือคะแนนสะสม ย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังการกิจกรรมสิ้นสุด
 • บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 100 บาท โดยไม่ได้รับคะแนนสะสม แต่ข้อมูลในบัตรสมาชิกใบเก่า ,คะแนนสะสม(ที่ยังไม่หมดอยุ) รวมถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัตร จะโอนไปยังบัตรใบใหม่
 • บัตร M GENERATION STUDENT มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร
 • บัตร M GENERATION STUDENT เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัคร ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
สำหรับสมาชิกที่ผู้ถือบัตร M GENERATION FREEDOM
ยังคงสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ ได้จนกว่าบัตรสมาชิกหมดอายุ

สิทธิประโยชน์บัตร M GENERATION FREEDOM

 • สามารถเติมเงินลงในบัตร M GENERATION FREEDOM เพื่อใช้ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาผู้สูงอายุ (ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา)
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขบัตร M GENERATION FREEDOM

 • บัตร M GENERATION FREEDOM สำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 60ปี ขึ้นไป (มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใบละ 150 บาท)
 • สามารถสะสมคะแนน , แลกรับรางวัล หรือรับสิทธิพิเศษวันเกิด ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาผู้สูงอายุ ได้ 1 ที่นั่ง /รายการ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง/ วัน) สามารถใช้สิทธิ์ราคาผู้สูงอายุ ได้สำหรับที่นั่งปกติ หรือ ที่นั่งฮันนีมูน เท่านั้น
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) / Major Application ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (ไม่จำกัดจำนวนรายการ/ครั้ง)
 • สามารถทำการซื้อสินค้าป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000บ./ครั้ง)
 • สมาชิก M GENERATION FREEDOM ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน คู่กับบัตร M GENERATION FREEDOM ก่อนใช้สิทธิ์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาผู้สูงอายุ
 • สมาชิก M GENERATION FREEDOM ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน คู่กับบัตรชมภาพยนตร์ ก่อนเข้าชมภาพยนตร์ทุกครั้ง
 • สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนซื้อสินค้า ไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 • สมาชิก M GENERATION FREEDOM สามารถซื้อบัตร M GENERATION FREEDOM จำนวนกี่ใบก็ได้ (เพื่อการสะสมเป็นคอลเลคชั่น ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรสมาชิก M GENERATION FREEDOM แต่สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับรับสิทธิพิเศษ ได้ 1 ประเภทและ 1 ใบ เท่านั้น
 • บัตร M GENERATION FREEDOM ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษ หรือใช้สิทธิพิเศษแทนกันได้
 • สามารถใช้บัตร M GENERATION FREEDOM เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนสะสมพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ หรือคะแนนสะสม ย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังการกิจกรรมสิ้นสุด
 • บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 100 บาท โดยไม่ได้รับคะแนนสะสม แต่ข้อมูลในบัตรสมาชิกใบเก่า ,คะแนนสะสม(ที่ยังไม่หมดอยุ) รวมถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัตร จะโอนไปยังบัตรใบใหม่
 • บัตร M GENERATION FREEDOM มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร
 • บัตร M GENERATION FREEDOM เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์บัตร M GENERATION KIDS

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาเด็ก (ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา)
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขบัตร M GENERATION KIDS

 • บัตร M GENERATION KIDS สำหรับนักเรียน อายุไม่เกิน 12 ปี (มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใบละ 100 บาท)
 • สามารถสะสมคะแนน , แลกรับรางวัล หรือรับสิทธิพิเศษวันเกิด ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาเด็ก ได้ 1 ที่นั่ง /รายการ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง/ วัน) สามารถใช้สิทธิ์ราคาเด็ก ได้สำหรับที่นั่งปกติ หรือ ที่นั่งฮันนีมูน เท่านั้น
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) / Major Application ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (ไม่จำกัดจำนวนรายการ/ครั้ง)
 • สามารถทำการซื้อสินค้าป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000บ./ครั้ง)
 • สมาชิก M GENERATION KIDS ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน คู่กับบัตร M GENERATION KIDS ก่อนใช้สิทธิ์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาเด็ก (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องมีผู้ปกครองแสดงตนยินยอมให้การซื้อบัตรชมภาพยนตร์)
 • สมาชิก M GENERATION KIDS ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน คู่กับบัตรชมภาพยนตร์ ก่อนเข้าชมภาพยนตร์ทุกครั้ง
 • สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนซื้อสินค้า ไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 • สมาชิก M GENERATION KIDS สามารถซื้อบัตร M GEN จำนวนกี่ใบก็ได้ (เพื่อการสะสมเป็นคอลเลคชั่น ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรสมาชิก M GENERATION KIDS แต่สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับรับสิทธิพิเศษ ได้ 1 ประเภทและ 1 ใบ เท่านั้น
 • บัตร M GENERATION KIDS ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษ หรือใช้สิทธิพิเศษแทนกันได้
 • สามารถใช้บัตร M GENERATION KIDS เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนสะสมพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ หรือคะแนนสะสม ย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังการกิจกรรมสิ้นสุด
 • บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 100 บาท โดยไม่ได้รับคะแนนสะสม แต่ข้อมูลในบัตรสมาชิกใบเก่า ,คะแนนสะสม(ที่ยังไม่หมดอยุ) รวมถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัตร จะโอนไปยังบัตรใบใหม่
 • บัตร M GENERATION KIDS มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร
 • บัตร M GENERATION KIDS เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD

บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD เป็นรายการส่งเสริมการขาย ที่สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตร่วมอิออน (“สมาชิกบัตร”) ประเภท บัตรเครดิตอิออน MGEN VISA (“บัตร AEON - M GEN Credit card”) ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“เครือเมเจอร์”) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 • สมาชิกบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขาย จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิก ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ/คุณลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ อาทิ มียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 รายการก่อนหน้าในเดือนที่รับสิทธิ์ เป็นต้น
 • ผู้ที่ถือบัตรต้องอายุ 25 ปี ขึ้นไป และ มีฐานเงินเดือน ขึ้นต่ำ 15,000 บ.
 • ในการขอรับสิทธิพิเศษของ M GENERATION สมาชิกจะต้องทำการแจ้งเปิดรับสิทธิ์ที่ AEON Call Center ก่อนใช้สิทธิ์บัตรสมาชิก ล่วงหน้า 3 วันทำการ

วิธีการใช้บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD

 • บัตร AEON - M GEN Credit card สามารถใช้ทำรายการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้ ตู้ E-ticket เท่านั้น

สิทธิประโยชน์บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาสมาชิก บัตร M GENERATION REGULAR (ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา)
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD

 • สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ ทุก 25 บ. รับคะแนนอิออน พอย์ท 1 แต้ม (นอกเหนือจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อ ป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์(ทุกสาขาทั่วประเทศ)
 • บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (ทุกสาขาทั่วประเทศเฉพาะที่นั่งปกติ ระบบดิจิทัล 2D เท่านั้น โดยสมาชิกบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD ต้องทำการรับสิทธิ์ผ่านทาง AEON Thai Mobile Application (ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด)
 • สิทธิ์การซื้อชุด Entertainment Pack มูลค่า 120 บาท ประกอบด้วย บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ระบบดิจิทัล 2D จำนวน 1 ที่นั่ง พร้อมชุดป๊อบคอร์น ประกอบด้วย ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ จำนวน 1 ถุง พร้อมเครื่องดื่มประเภท Soft Drink ขนาด 22 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว โดยสมาชิกบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD จะต้องชำระเงินในการซื้อชุด Entertainment Pack ผ่านบัตร AEON - M GEN Credit card เท่านั้น
 • สิทธิ์ซื้อชุด Buddy Combo ประกอบด้วย ป๊อบคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ จำนวน 1 ถุง และเครื่องดื่มประเภท Soft Drink ขนาด 22 ออนซ์ จำนวน 2 แก้ว โดยสมาชิกบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD จะต้องชำระเงินในการซื้อชุด Buddy Combo ผ่านบัตร AEON - M GEN Credit card เท่านั้น
 • รับสิทธิ์แลกรับตั๋วหนังที่นั่งปกติฟรี 1 ที่นั่ง ในระบบดิจิทัล 2D เมื่อสะสมคะแนนจากโปรแกรม AEON HAPPY POINT ทุกๆ 1,000 คะแนน
 • สมาชิกบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD ต้องทำการแลกสิทธิประโยชน์พิเศษของบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD ผ่านช่องทาง AEON Thai Mobile Application(ตามเงื่อนไขที่ทางทางบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) เป็นผู้กำหนด) และสิทธิพิเศษดังกล่าวระบบจะทำการออกรหัส QR Code เพื่อให้สมาชิกบัตรนำไปสแกนรับบัตรชมภาพยนตร์ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หลังจากการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • บัตรชมภาพยนตร์ จากสิทธิพิเศษเฉพาะ บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในที่นั่งปกติ ระบบดิจิทัล 2D เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถเพิ่มเติมเงินส่วนต่างเพื่ออัพเกดรที่นั่ง หรือ ระบบฉายได้
 • ชุดป๊อปคอร์น และ น้ำอัดลม จากสิทธิพิเศษเฉพาะ บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD จะไม่สามารถเพิ่มเงินส่วนต่าง เพื่ออัพไซส์ขนาดป๊อบคอร์น /เครื่องดื่มได้
 • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเฉพาะบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD ทางบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จะเป็นผู้กำหนด และพิจารณาสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD

 • บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD สามารถสะสมคะแนน M GEN ได้ เมื่อมีการซื้อสินค้า และ บริการ ต่างๆ ของโรงภาพยนตร์ ผ่านบัตร AEON - M GEN Credit card เท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนน , แลกรับรางวัล หรือรับสิทธิพิเศษวันเกิด ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) / Major Application ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (ไม่จำกัดจำนวนรายการ/ครั้ง)
 • สามารถทำการซื้อสินค้าป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000บ./ครั้ง)
 • สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ หรือทำการ log in เข้าระบบ ก่อนซื้อสินค้า ไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 • สมาชิก AEON - M GEN CREDIT CARD ไม่สามารถถือบัตร M GENERATION ประเภทอื่นๆได้
 • สามารถใช้บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนสะสมพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ หรือคะแนนสะสม ย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังการกิจกรรมสิ้นสุด
 • บัตร AEON - M GEN CREDIT CARD หาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องทำการติดต่อที่ AEON Call center เท่านั้น เพื่อทำการเปิดบัตรใหม่ โดยสามารถโอนแต้มจากบัตรเก่าเข้าบัตรใหม่ได้
 • สิทธิพิเศษของ M GENERATION ในบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD มีอายุ 1 ปี ในการต่ออายุการรับสิทธิพิเศษ M GENERATION สมาชิกจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเครดิต AEON - M GEN CREDIT CARD ในทุกๆปี โดยชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ชำระเงินของทางอิออน กรณีไม่มีชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตร สิทธิพิเศษของ M GENERATION จะหมดอายุทันที โดยทางบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จะเป็นผู้พิจารณา อนุมัติการต่ออายุแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AEON Call center
 • สำหรับสมาชิกบัตร M GENERATION FIRST CLASS กรณีมีการเปลี่ยนสถานะไปถือบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD จะไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษของบัตร M GENERATION FIRST CLASS ได้ต่อไป รวมถึงหากมีการขอยกเลิกบัตร AEON - M GEN CREDIT CARD สมาชิกจะไม่สามารถกลับมาถือบัตร M GENERATION FIRST CLASS ได้ โดยต้องทำการเปิดบัตร M GEN REGULAR แทน โดยมีการชำระค่าธรรมเนียมเปิดบัตรใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์บัตร M GENERATION NEXT

 • สามารถเติมเงินลงในบัตร M GENERATION NEXT เพื่อใช้ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 • บัตร M GENERATION NEXT สามารถใช้เป็นสิทธิ์ส่วนลด 30 บาท สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ (สำหรับที่นั่งปกติ หรือที่นั่งฮันนีมูน ในระบบดิจิตอล) จำนวน 20 ที่นั่ง
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขบัตร M GENERATION NEXT

 • บัตร M GENERATION NEXT สำหรับบุคคลทั่วไป (มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใบละ 100 บาท)
 • สามารถสะสมคะแนน , แลกรับรางวัล หรือรับสิทธิพิเศษวันเกิด ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) / Major Application ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (ไม่จำกัดจำนวนรายการ/ครั้ง)
 • สามารถทำการซื้อสินค้าป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000บ./ครั้ง)
 • สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนซื้อสินค้า ไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 • สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับรับสิทธิพิเศษ ได้ 1 ประเภทและ 1 ใบ เท่านั้น
 • บัตร M GENERATION NEXT ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษ หรือใช้สิทธิพิเศษแทนกันได้
 • สามารถใช้บัตร M GENERATION NEXT เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนสะสมพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ หรือคะแนนสะสม ย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังการกิจกรรมสิ้นสุด
 • บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 100 บาท โดยไม่ได้รับคะแนนสะสม แต่ข้อมูลในบัตรสมาชิกใบเก่า ,คะแนนสะสม(ที่ยังไม่หมดอยุ) รวมถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัตร จะโอนไปยังบัตรใบใหม่
 • บัตร M GENERATION NEXT มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร ในกรณีที่สมาชิกใช้สิทธิ์ส่วนลด ครบตามจำนวนที่นั่งที่กำหนด ก่อนบัตรหมดอายุ สามารถเปิดบัตร M GENERATION NEXT หรือบัตร M GENEARATION ประเภทอื่นๆ ได้ใหม่ โดยไม่ต้องถือบัตรจนครบ 1 ปี (โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามประเภทบัตรนั้นๆ)
 • บัตร M GENERATION NEXT เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัคร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
สำหรับสมาชิกที่ผู้ถือบัตร M GENERATION IMAX
ยังคงสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ ได้จนกว่าบัตรสมาชิกหมดอายุ

สิทธิประโยชน์บัตร M GENERATION IMAX

 • สามารถเติมเงินลงในบัตร M GENERATION IMAX เพื่อใช้ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคาสมาชิก บัตร M GENERATION IMAX (ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา)
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันจันทร์ สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ IMAX (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
 • รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง ในทุกวันอังคาร สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ 4Dx (ขอสงวนสิทธิ์ภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข)
 • ทุกๆ การใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือซื้อป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 แต้ม
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในสัปดาห์เกิด)
 • แต้มสะสม สามารถนำมาแลกบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ หรือ นำมาแลกป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ หรือ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ ได้ ตามคะแนนสะสมที่กำหนดไว้ในสาขานั้นๆ
 • สะสมแต้มแลกรับของรางวัลพิเศษแบบ exclusive มีให้แลกสำหรับสมาชิก M GENERATION เท่านั้น อาทิ Movie Premium/ บัตรคอนเสิร์ทต่างๆ /บัตรกำนัลที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขบัตร M GENERATION IMAX

 • บัตร M GENERATION IMAX สำหรับบุคคลทั่วไป (มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใบละ 150 บาท)
 • สามารถสะสมคะแนน , แลกรับรางวัล หรือรับสิทธิพิเศษวันเกิด ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) / Major Application ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (ไม่จำกัดจำนวนรายการ/ครั้ง)
 • สามารถทำการซื้อสินค้าป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อสะสมคะแนน ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม (Concession) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000บ./ครั้ง)
 • สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN แก่เจ้าหน้าที่ หรือทำการ log in เข้าระบบ ก่อนซื้อสินค้า ไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 • สมาชิก M GENERATION IMAX สามารถซื้อบัตร M GENERATION IMAX จำนวนกี่ใบก็ได้ (เพื่อการสะสมเป็นคอลเลคชั่น ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัคร บัตรสมาชิก M GENERATION REGULAR ) แต่ สมาชิก 1 คน สามารถมีบัตร M GENERATION สำหรับรับสิทธิพิเศษ ได้ 1 ประเภทและ 1 ใบ เท่านั้น
 • บัตร M GENERATION IMAX ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษ หรือใช้สิทธิพิเศษแทนกันได้
 • สามารถใช้บัตร M GENERATION IMAX เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก และสะสมคะแนนจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หรือสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บัตรมี ข้อมูลตรงตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในใบสมัครเท่านั้น
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บัตรมีข้อมูลไม่ตรงกับการลงทะเบียนในใบสมัคร บริษัทฯ จะขอทำการยกเลิกการใช้บัตร ,การครอบครองบัตร และงดให้สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ทาง M GENERATION จัดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนสะสมพิเศษจากการร่วมกิจกรรมการตลาดต่างๆ สามารถขอตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์ หรือคะแนนสะสม ย้อนหลัง ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังการกิจกรรมสิ้นสุด
 • บัตรหาย หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 150 บาท โดยไม่ได้รับคะแนนสะสม แต่ข้อมูลในบัตรสมาชิกใบเก่า ,คะแนนสะสม(ที่ยังไม่หมดอยุ) รวมถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัตร จะโอนไปยังบัตรใบใหม่
 • บัตร M GENERATION IMAX มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร
 • บัตร M GENERATION IMAX เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในการเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก M GENERATION REGULAR ที่ชมภาพยนตร์ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

 • รับสิทธิการอัพเกรด ที่นั่งปกติ เป็นที่ฮันนีมูน ฟรี จำนวน 6 ที่นั่ง (โดยไม่ต้องเพิ่มเงินส่วนต่าง)

การรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษจะอยู่ในบัตร M GENERATION สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องทำการเปิดบัตร M GENARATION ใบใหม่
 • สามารถทำการรูดบัตร M GENERATION เพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ตู้ E-TICKET

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สำหรับสมาชิก M GEN REGULAR ที่ชมภาพยนตร์ครบ 20 ที่นั่ง โดยนับจำนวนที่นั่ง ในการชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ โดยบัตรชมภาพยนตร์ต้องมีมูลค่ามากกว่า 50บ. ขึ้นไป
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่มีมูลค่าแสดงบนบัตรชมภาพยนตร์น้อยกว่า 50บ. รวมถึงบัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์บัตร Complimentary , Gift Voucher ,Gift card , Platinum Card และการใช้โปรโมชั่นต่างๆ ทั้งที่มีการชำระค่าภาษีและค่าบริการเพิ่ม หรือตั๋วหนังที่มีการเพิ่มเงินส่วนต่างจากการอัพเกรดระบบหรือ อัพเกรดที่นั่ง ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ระยะเวลาในการชมภาพยนตร์ ครบ 20ที่นั่ง นับตั้งแต่การเปิดบัตร M GENERATION บัตรปัจจุบัน จนถึง ก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน (รวมระยะเวลา 11 เดือน) เนื่องจากระบบไม่สามารถให้สิทธิพิเศษในเดือนที่บัตรจะหมดอายุได้
 • หากบัตร M GENERATION ที่ได้รับสิทธิ์ GOLD CLASS LEVEL หมดอายุหรือ บัตรหาย เมื่อทำการออกบัตร M GENERATION บัตรใหม่ สิทธิพิเศษของ GOLD CLASS LEVEL จะไม่โอนไปยังบัตรใบใหม่

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

 • รับสิทธิการอัพเกรด ที่นั่งปกติ เป็นที่ฮันนีมูน ฟรี จำนวน 12 ที่นั่ง (โดยไม่ต้องเพิ่มเงินส่วนต่าง)

การรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษจะอยู่ในบัตร M GENERATION สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องทำการเปิดบัตร M GENARATION ใบใหม่
 • สามารถทำการรูดบัตร M GENERATION เพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ตู้ E-TICKET

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สำหรับสมาชิก M GEN REGULAR ที่ชมภาพยนตร์ครบ 40 ที่นั่ง โดยนับจำนวนที่นั่ง ในการชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ โดยบัตรชมภาพยนตร์ต้องมีมูลค่ามากกว่า 50บ. ขึ้นไป
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่มีมูลค่าแสดงบนบัตรชมภาพยนตร์น้อยกว่า 50บ. รวมถึงบัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์บัตร Complimentary , Gift Voucher ,Gift card , Platinum Card และการใช้โปรโมชั่นต่างๆ ทั้งที่มีการชำระค่าภาษีและค่าบริการเพิ่ม หรือตั๋วหนังที่มีการเพิ่มเงินส่วนต่างจากการอัพเกรดระบบหรือ อัพเกรดที่นั่ง ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ระยะเวลาในการชมภาพยนตร์ ครบ 40 ที่นั่ง นับตั้งแต่การเปิดบัตร M GENERATION บัตรปัจจุบัน จนถึง ก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน (รวมระยะเวลา 11 เดือน) เนื่องจากระบบไม่สามารถให้สิทธิพิเศษในเดือนที่บัตรจะหมดอายุได้
 • หากบัตร M GENERATION ที่ได้รับสิทธิ์ PLATINUM CLASS LEVEL หมดอายุหรือ บัตรหาย เมื่อทำการออกบัตร M GENERATION บัตรใหม่ สิทธิพิเศษของ PLATINUM CLASS LEVEL จะไม่โอนไปยังบัตรใบใหม่

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

 • รับสิทธิการอัพเกรด ที่นั่งปกติ เป็นที่ฮันนีมูน ฟรี จำนวน 24 ที่นั่ง (โดยไม่ต้องเพิ่มเงินส่วนต่าง)
 • รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง ในเดือนเกิด (สำหรับที่นั่งปกติ ระบบปกติ)
 • ขยายวันหมดอายุของบัตร M GENARATION ออกไปอีก 12 เดือน (นับจากวันที่หมดอายุของบัตรใบปัจจุบัน)

การรับสิทธิพิเศษ

 • สมาชิกที่ได้สิทธิ์ FIRST CLASS LEVEL จะได้รับแจ้งสิทธิ์ผ่านทางอีเมล์ และ SMS ภายในวันที่ 10 ของเดือน (ข้อมูลตามที่ลงทะเบียนในระบบ)
 • สิทธิพิเศษจะอยู่ในบัตร M GENERATION ใบปัจจุบัน โดยสมาชิกไม่ต้องทำการเปิดบัตร M GENARATION ใบใหม่
 • หากสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ FIRST CLASS LEVEL ต้องการที่จะเปลี่ยน เป็นบัตร M GENARATION FIRST CLASS จะต้องทำการกดรับสิทธิ์การเปลี่ยนบัตร ผ่าน APPLICATION MAJOR ระหว่างในวันที่ 10-15 ของเดือน ที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์
 • บัตร M GENARATION FIRST CLASS จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน APPLICATION MAJOR
 • บัตร M GENARATION FIRST CLASS มีเงื่อนไขการใช้บัตร /การสะสมคะแนน / การแลกของรางวัล เช่นเดียวกันกับสมาชิก M GENERATION REGULAR
 • สามารถทำการรูดบัตร M GENERATION หรือบัตร M GENARATION FIRST CLASS เพื่อรับสิทธิ์ FIRST CLASS LEVEL ได้ที่ตู้ E-TICKET

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สำหรับสมาชิก M GEN REGULAR ที่ชมภาพยนตร์ครบ 60 ที่นั่ง โดยนับจำนวนที่นั่ง ในการชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ โดยบัตรชมภาพยนตร์ต้องมีมูลค่ามากกว่า 50บ. ขึ้นไป
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่มีมูลค่าแสดงบนบัตรชมภาพยนตร์น้อยกว่า 50บ. รวมถึงบัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์บัตร Complimentary , Gift Voucher ,Gift card , Platinum Card และการใช้โปรโมชั่นต่างๆ ทั้งที่มีการชำระค่าภาษีและค่าบริการเพิ่ม หรือตั๋วหนังที่มีการเพิ่มเงินส่วนต่างจากการอัพเกรดระบบหรือ อัพเกรดที่นั่ง ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ระยะเวลาในการชมภาพยนตร์ ครบ 60ที่นั่ง นับตั้งแต่การเปิดบัตร M GENERATION บัตรปัจจุบัน จนถึง ก่อนบัตรหมดอายุ 1 เดือน (รวมระยะเวลา 11 เดือน) เนื่องจากระบบไม่สามารถให้สิทธิพิเศษในเดือนที่บัตรจะหมดอายุได้
 • หากบัตร M GENERATION ที่ได้รับสิทธิ์ FIRST CLASS LEVEL หมดอายุหรือ บัตรหาย เมื่อทำการออกบัตร M GENERATION บัตรใหม่ สิทธิพิเศษของ FIRST CLASS LEVEL จะไม่โอนไปยังบัตรใบใหม่

บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ M CASH บัตรที่ทำให้คุณสามารถซื้อ บัตรชมภาพยนตร์ สินค้า และ บริการ ในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้สะดวกรวดเร็ว โดยการซื้อผ่านตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ และการซื้อผ่านระบบ Online (สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์เท่านั้น*)

 • บัตรนี้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่มีการเติมมูลค่าเงินลงบนบัตรครั้งแรก
 • ลูกค้าสามารถซื้อบัตรและเติมเงินลงบนบัตร ที่จุดบริการ ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ณ สาขาที่เปิดให้บริการ
 • บัตรนี้ใช้ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ ขนม และ เครื่องดื่ม ได้ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีทุกสาขา ที่มีระบบการขายบัตรชมภาพยนตร์ผ่านตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) และจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Concession)
 • เพื่อยืนยันสถานะเจ้าของบัตร เป็นการรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบัตร และ ใช้ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ในระบบออนไลน์โปรดลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลในระบบที่ www.majorcineplex.com
 • วิธีการตรวจสอบเงินคงเหลือในบัตร สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรได้ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ และ ทางเวปไซต์ได้ที่ www.majorcineplex.com
 • ไม่ควรเจาะหรือทำบัตรหักงอ ชำรุด หรือถูกขีดข่วน ไม่ควรวางบัตรไว้ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิร้อนจัด ความชื้นสูงหรือมีคลื่นแม่เหล็กสูง
 • บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Movie Line โทร 0 2515 5555

ระเบียบและเงื่อนไขของบัตร เงินสด M CASH

 • คำนิยาม คำที่ปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หากมิได้แสดงความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมายดังต่อไปนี้บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ออกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสดและมูลค่าเงินที่ชำระล่วงหน้าถูกบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) คือบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยบัตร M CASH (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัตร”) หมายถึง บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยบริษัทเอง เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ถือบัตรในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสด ณ จุดให้บริการตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ใช้บริการบัตร M CASH โดยมีการครอบครองโดยสุจริต ทั้งระบุชื่อผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียน Online และไม่ระบุชื่อจุดให้บริการ หมายถึง สถานที่ ห้างร้าน หรือจุดให้บริการอื่นใดที่มีข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ ในการกำหนดให้เป็นจุดรับสินค้า/บริการ และ/หรือเป็นจุดให้บริการเติมมูลค่าเงินลงในบัตร
 • บัตร M CASH นี้ออกโดยบริษัทฯ ภายใต้ระเบียบและเงื่อนไขของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ออกบัตรและผู้ถือบัตรทุกคน
 • การชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ
  3.1 ผู้ถือบัตรต้องใช้บัตรชำระค่า สินค้า/บริการ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  3.2 มูลค่าเงินในบัตรจะลดลงโดยอัตโนมัติตามราคา สินค้า/บริการที่ใช้จ่ายไป
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบัตร
  4.1 ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปิดใช้บัตรเป็นเงินจำนวน 20 บาท
  4.2 กรณีการเปิดบัตรและเติมเงินลงบนบัตรในครั้งแรกลูกค้าต้องเติมเงินขั้นต่ำเป็นเงินจำนวน 10 บาท
 • การเติมมูลค่าเงิน
  5.1 ผู้ถือบัตรสามารถเติมมูลค่าเงินในบัตรโดยชำระเป็นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้ตามจุดให้บริการ ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา
  5.2 ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินขั้นต่ำ 10 บาท ต่อการเติมเงินแต่ละครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และเฉพาะสาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
  5.3ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเติมมูลค่าเงินในบัตรโดยเทียบกับหลักฐานการเติมเงิน
  5.4 วงเงินสูงสุดในบัตร จำนวนเงินสูงสุดในบัตร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องไม่เกินกว่า30,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนดต่อบัตรหนึ่งใบ
 • อายุการใช้งานของบัตร
  6.1 บัตรจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่มีการเติมเงินลงบนบัตร ครั้งแรก ณ จุดให้บริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วและบัตรใกล้หมดอายุ ทางบริษัทฯ จะทำการส่งจดหมายอีเล็กทรอนิคส์ แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันหมดอายุของบัตรเพื่อ แจ้งให้ลูกค้านำบัตรมาเปลี่ยน ทั้งนี้การออกบัตรใหม่ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ 4 และการโอนมูลค่าเงินในบัตรจะปฏิบัติตามข้อ 9
  6.2 กรณีบัตรหมดอายุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน และ/หรือโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเก่าไปยังบัตรใหม่ในทุกกรณี
  6.3 มูลค่าคงเหลือในบัตรไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือมูลค่าอื่นใดได้เมื่อบัตรหมดอายุ
 • กรณีบัตรชำรุด
  7.1 กรณีบัตรชำรุดที่ไม่สามารถใช้ได้ในตั้งแต่ครั้งแรก ณ จุดขายผู้ถือบัตรสามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ทันที
  7.2 กรณีบัตรชำรุดอันเกิดจากการใช้งาน หากลูกค้าได้มีการลงทะเบียนไว้ในระบบ สามารถออกบัตรใหม่ได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ณ จุดให้บริการ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาที่มีการบริการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านตู้อัตโนมัติ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการเพื่อทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีบัตรสูญหาย เนื่องจากบัตรเงินสดเปรียบเสมือนเงินสดของผู้ถือบัตร หากบัตรถูกขโมยหรือสูญหายรวมถึงการกระทำทุจริตใดๆต่อบัตรที่สูญหายทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบมูลค่าเงินในบัตรซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้หากลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถแจ้งโอนมูลค่าเงินในบัตรมายังบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการเพื่อทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • การโอนเงินจากบัตร
  9.1 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้บริการโอนข้อมูล และจำนวนเงิน จากบัตรเก่าที่ชำรุดไปยังบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่มากกว่า 1 ใบโดยการโอนข้อมูลจะกระทำได้ต่อเมื่อบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่ ได้ลงทะเบียนความเป็นเจ้าของเดียวกันกับบัตรเก่าที่ชำรุดเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
  9.2การขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร สามารถทำได้ในกรณีที่บัตรใกล้หมดอายุ และ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย โดยเจ้าของบัตรจะต้องมีการลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  9.3 บริษัทฯ จะทำการโอนมูลค่าเงินที่คงเหลือของบัตรเก่าไปยังบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่เท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินสด สำหรับกรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด สูญหาย หรือผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตร ในทุกกรณี
 • การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขในข้อตกลง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขการใช้บัตรข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดโดยการแก้ไขจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่นใดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

วิธีการลงทะเบียนบัตร New M-Cash (M-Cash 2013)

 • เข้า Website www.majorcineplex.com เพื่อลงทะเบียนบัตร
 • เลือกที่ Tab M-Generation
 • เข้าสู่หน้าลงทะเบียนสมาชิก เลือก “ลงทะเบียน” บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบจะถาม ว่าเป็นสมาชิก M-Gen หรือไม่ / หากเลือก “เป็นสมาชิก ก็ให้ใส่ user / password เพื่อ login และดึงข้อมูลส่วนตัว
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (หาก Login ด้วย M-Gen ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกใส่ให้อัตโนมัติ) และ ยืนยัน ยอมรับเงื่อนไข

 • Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกไปที่ Tab M CASH บันทึกรายละเอียดบัตร M-Cash
 • ใส่หมายเลขบัตร 16 หลัก และ หมายเลข Register Code (แถบขูดหลังบัตร) แล้วกด เพิ่มบัตร

  ** หากใส่หมายเลขบัตรไม่ถูกต้อง หรือ Register No. ไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่สามารถทำรายการได้
 • เมื่อใส่หมายเลขบัตร M-Cash และ Reg No. ถูกต้อง ระบบให้ตั้งรหัสใหม่ (6หลัก) พร้อม ให้ใส่ CAPTCHA เพื่อยืนยันตัวตน

 • เมื่อบันทึกบัตรเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกที่หมายเลขบัตรเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ของบัตร M-Cash ได้

วิธีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วย New M-Cash (M-Cash 2013) ผ่าน www.majorcineplex.com

 • เลือกสาขา | โรงภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ | รอบฉาย
 • เลือกประเภทที่นั่ง | จำนวนที่นั่ง | เลือกที่นั่ง และ เลือก Function “ซื้อตั๋ว”

 • กรอก E-Mail และเบอร์ โทรศัพท์ และเลือก “ซื้อตั๋วด้วย NEW M CASH” แล้ว ใส่หมายเลขบัตร และ ONLINE CODE ที่ลูกค้าตั้งขึ้นเอง 6 หลัก

 • ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลบัตร และ การทำรายการ แล้ว “กดทำรายการต่อ”

 • เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น ได้รับ Code เพื่อรับบัตรที่ Box office หรือ เครื่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ

วิธีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วย New M-Cash (M-Cash 2013) ผ่าน www.majorcineplex.com

 • Q: หากลูกค้าลืม E Mail ที่ตั้งไว้ (ทั้งลูกค้าที่เป็น M Gen และไม่ได้เป็นM Gen) จะดำเนินการอย่างไร
  A: ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มาทาง Movie Line 025155555 เพื่อให้ทางMovie Line ทำการตรวจสอบและแจ้ง E Mail ที่ลูกค้าทำการกรอกพร้อมทั้งส่ง Recent Password เข้าไปยังเมลล์ของลูกค้า
 • Q: หากลูกค้าลืม Password ที่ตั้งไว้ (ทั้งลูกค้าที่เป็น M Gen และไม่ได้เป็น M Gen) จะดำเนินการอย่างไร
  A: ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มาทาง Movie Line 025155555 เพื่อให้ทางMovie Line ทำการ Re Sent Password ส่ง Password เข้าไปยังเมลล์ของลูกค้า
 • Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตร M Cash หลายใบ สามารถลงทะเบียนได้หมดทุกใบหรือไม่
  A: สามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
 • Q: แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าบัตรที่ลูกค้าถืออยู่มีการลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่
  A: ลูกค้าสามารถเช็คได้จากหน้ารายละเอียดของ M Cash โดยเช็คจากList Card No. ที่เคยมีการลงทะเบียนไปแล้ว
 • Q: หากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูล หรือแก้ไข Password จะต้องดำเนินการอย่างไร
  A: ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าที่หน้าของข้อมูลสมาชิก แล้วให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน >> กดที่ปุ่มแก้ไขรหัสผ่าน ตามรูปภาพด้านล่าง
 • Q: หากเกิดกรณีที่ลูกค้ามีการถูกตัดเงินในบัตรเกิดขึ้น แล้วไม่ได้รับรหัสเหมือนบัตรเครดิตจะต้องดำเนินการอย่างไร
  A: ให้พนักงานรับเรื่องลูกค้าและขอหมายเลข บัตร M Cash พร้อมทั้งขอ E Mail ที่ลูกค้าทำรายการแล้วให้ส่งเรื่องมายัง Movie Line ซึ่ง Process นั้นหากลูกค้ามีการถูกตัดเงินจริงจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินประมาณ 7 วันทำการ แต่หากทาง Movie Line ทำการตรวจสอบแล้วลูกค้าไม่ได้มีการถูกตัดเงินแต่อย่างใด ก็ให้ลูกค้าทำรานการใหม่ที่ตู้หรือหน้าเคาน์เตอร์ได้เลย
 • Q: บัตร M Cash ที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนแล้ว แล้วทำบัตรหาย ต้องทำอย่างไร
  A: ให้ลูกค้ามาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์เพื่อทำการกรอกเอกสารที่ทางส่วนกลางส่งให้พร้อมแนบบัตรประชาชนแล้วส่งเรื่องมายังส่วนกลาง เพื่อทำการออกบัตรใหม่ให้ โดยที่ลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับออกบัตรใหม่ 20/10 บาท