28 September 2023

ของแขก

สยองขวัญ
  • 98 นาที
  • : 0
  • : 0%
ดูรอบฉายทั้งหมด

นักแสดง

อัครา ลูคัส
อมีนา พินิจ
มาริกา แพร่เกียรติเจริญ
ฐิติ พุ่มอ่อน
ฮากีม ดลภาวิจิตร
สนธยา ชิตมณี
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ปีญารัตน์ จตุพงษ์

ผู้กำกับ

เกรียงไกร มณวิจิตร

เรื่องย่อ

“ของแขก” ที่คนที่นี้เรียกกันว่า ของของโต๊ะแนแนะ ในโลกของมนุษย์เราคือนายของมัน แต่ในโลกของ ญิน หรือ ผีแขก มันคือนายของเรา ครอบครัวของวินต้องเผชิญกับความลับด้านมืดในโลกของญิน ทาให้การตัดสินใจของวินที่ต้องการย้ายครอบครัวมาทางานที่ใต้ที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาชีวิต กลับเป็นการสร้างปัญหาให้เลวร้ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม วินและครอบครัวจะหาทางออกได้หรือไม่ กับความลับด้านมืดในโลกของญินที่กำลังเกิดขึ้น

** กรุณาเลือกโรงภาพยนตร์

  สาขาที่เลือก

  สาขาที่อยู่ใกล้เคียง

  Favourite