HIGHLIGHT CONTENT

M GEN แลกรับน้ำหนักกระเป๋า 10 กก. จากสายการบินนกแอร์

  • 1,644
  • 20 ก.ย. 2023

M GEN แลกรับน้ำหนักกระเป๋า 10 กก. จากสายการบินนกแอร์

ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 – 31 มีนาคม 2567    

•M Gen Points 1 คะแนน 
แลกรับ น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 10 กิโลกรัม จากสายการบินนกแอร์

เงื่อนไข
1. สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 – 31 มีนาคม 2567    
2. ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
3. สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์ 
4. แสดงโค้ดรางวัล ที่จุดเช็คอินสายการบินนกแอร์เพื่อรับน้ำหนักกระเพิ่ม 10 กิโลกรัม
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก M GEN ที่กดรับโค้ดรางวัล ณ จุดเช็คอินสายการบินนกแอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย/ภาพจ่ายหน้าจอ/หรือการส่งต่อรหัสดังกล่าวได้
6. โค้ดรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือใช้แทนเงินสดได้
7. โค้ตรางวัลต้องแลกและกดใช้ทันที สามารถแลกได้ถึง 31 มีนาคม 67 เท่านั้น
8. ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มขึ้นกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องทำการซื้อใหม่เท่านั้น โค้ดรางวัลนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดได้
9. ผู้ใช้โค้ดรางวัลนี้ ต้องเดินทางกับสายการบินนกแอร์เท่านั้น
10. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของสายการบินนกแอร์ถือเป็นที่สิ้นสุด
12.  เงื่อนไขป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้M GEN APP ทราบส่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.majorcineplex.com